AVEȚI ÎNTREBĂRI? CLICK AICI

În ce constă Adunarea Generală de constituire?

Adunarea proprietarilor de constituire se convoacă cu cel puțin 10 zile înaintea datei fixate, prin afișare la avizier și prin tabel convocator. Tabelul convocator se semnează de cel puțin 50% plus unu din numărul proprietarilor. În cadrul adunării proprietarilor de constituire se prezintă și se adoptă statutul asociației de proprietari.

 

Federatia Tesla
FAPT acţionează pentru apărarea drepturilor și reprezentarea intereselor membrilor în raport cu Primaria, Poliția Locală, Inspectoratul de Stat în Construcții, ANAF, Judecătorie, Autoritatea Națională a Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, oferă asistență în raport cu furnizorii de utilități, în baza protocoalelor încheiate.

Sediul Central:

Federatia Asociatiilor de Proprietari TESLA
Piața Huniade, nr. 3, et. 3
(clădirea Modex)

Tel/Fax: +40 732 970 187
www.federatiatesla.ro
© Copyright 2024 Federația Tesla.

Search