AVEȚI ÎNTREBĂRI? CLICK AICI

Federația Asociațiilor de Proprietari Tesla asigură asistență în raport cu Primaria, Poliția Locală, Inspectoratul de Stat în Construcții, ANAF, Judecătorie și Autoritatea Națională a Datelor cu Caracter Personal.

Prevederi Fiscale

Asociația de proprietari – prevederi fiscale

Dupa obținerea sentinței de înființare de la Judecătorie,  asociația de proprietari trebuie să se înregistreze fiscal în vederea atribuirii codului de înregistrare fiscală și eliberării certificatului de înregistrare fiscal. În acest sens, se completează și se depune la organul fiscal teritorial formularul 700 „Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”. Declarația de înregistrare se completează cu ocazia înregistrării fiscale, de regulă la înființare, cea de mențiuni – ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere – în cazul radierii înregistrării fiscale.

Având în vedere următoarele situații, obligațiile fiscale ale unei asociații de proprietari sunt:

  • Asociația de proprietari are angajați cu contract de muncă:
  • Se depune trimestrial declarația 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, pentru fiecare lună din trimestru;
  • Aferentă declarației 112, trebuie avută în vedere plata obligațiilor către bugetul de stat (impozitul pe salarii, CAS, CASS și contribuția asiguratorie pentru muncă).
  • Asociația de proprietari încheie contracte de prestări servicii, potrivit Codului civil (pentru activități care nu au caracter de continuitate și pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II „Venituri din activități independente” al titlului IV „Impozitul pe venit” din Codul fiscal):
  • Se depune lunar declarația fiscală 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat;
  • Anual, se depune formularul 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”;
  • Plata obligațiilor către bugetul de stat (impozitul pe salarii, CAS, CASS și contribuția asiguratorie pentru muncă).
  • Asociația de proprietari obține venituri din activități economice:
  • Se depune anual formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit”, respectiv înscrierea în vectorul fiscal a acestei obligații, prin depunerea formularului 700 în termen de 15 zile de la data începerii realizării veniturilor;
  • plata anuală a impozitului pe profit (16%).

 

Important de reținut, conform Codului fiscal, asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari sunt scutite de la plata impozitului pe profit, cu excepția celor care obțin venituri din exploatarea proprietății comune, potrivit legii.

Federatia Tesla
FAPT acţionează pentru apărarea drepturilor și reprezentarea intereselor membrilor în raport cu Primaria, Poliția Locală, Inspectoratul de Stat în Construcții, ANAF, Judecătorie, Autoritatea Națională a Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, oferă asistență în raport cu furnizorii de utilități, în baza protocoalelor încheiate.

Sediul Central:

Federatia Asociatiilor de Proprietari TESLA
Piața Huniade, nr. 3, et. 3
(clădirea Modex)

Tel/Fax: +40 732 970 187
www.federatiatesla.ro
© Copyright 2024 Federația Tesla.

Search