AVEȚI ÎNTREBĂRI? CLICK AICI

Precizări ANAF privind obligativitatea transmiterii în sistemul RO e-factura a facturilor emise de asociațiile de proprietari

 

Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

 

O.M.E.F nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

 

 

LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice.

 

O.M.E.F nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile

 

Legea nr. 82/1991 a contabilității, actualizată, republicată

 

Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările si completările ulterioare.

 

Ordinul nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice.

 

Ordinul nr. 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum.

 

LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European

 

 

Federatia Tesla
FAPT acţionează pentru apărarea drepturilor și reprezentarea intereselor membrilor în raport cu Primaria, Poliția Locală, Inspectoratul de Stat în Construcții, ANAF, Judecătorie, Autoritatea Națională a Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, oferă asistență în raport cu furnizorii de utilități, în baza protocoalelor încheiate.

Sediul Central:

Federatia Asociatiilor de Proprietari TESLA
Piața Huniade, nr. 3, et. 3
(clădirea Modex)

Tel/Fax: +40 732 970 187
www.federatiatesla.ro
© Copyright 2024 Federația Tesla.

Search