AVEȚI ÎNTREBĂRI? CLICK AICI

Curs Administrator Condominii

Tipul cursului: calificare
Cod N.C. : 5153.3.1
Durata: 5 luni
Modalitate plată: Integral sau în rate
Condiții: studii minime generale
Competențe specifice:
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la serviciile comunitare de utilități publice
 • Aplicarea prevederilor legale generale  referitoare la asigurararea  calității în construcții și autorizarea lucrărilor în construcții
 • Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la apărarea împotriva incendiilor
 • Bazele contabilității primare, emiterea facturilor, efectuarea plăților și a încasărilor
 • Întocmirea documentelor contabile de bază (facturi, chitanțe, ordine de plată, registru de casă, jurnal de banca)

Curs Administrator condominii

 

 • Elaborarea documentelor de gestiune
 • Operarea documentelor contabile primare de bază în softuri dedicate și excel sau echivalent
 • Aplicarea procedurilor de arhivare fizică și electronică
 • Aplicarea tehnicilor de comunicare eficientă

 

Diploma - Specimen

 

Certificat/Diploma:

 

Certificatul este eliberat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării, prin ANC – Autoritatea Națională de Calificări. În acesta se vor înscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ați absolvit și media de absolvire. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

 

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Documente necesare pentru înscriere:
 • Copie act de identitate
 • Copie certificat de naștere
 • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire
 • Adeverinţă medicală în original (apt pentru curs).

 

Federatia Tesla
FAPT acţionează pentru apărarea drepturilor și reprezentarea intereselor membrilor în raport cu Primaria, Poliția Locală, Inspectoratul de Stat în Construcții, ANAF, Judecătorie, Autoritatea Națională a Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, oferă asistență în raport cu furnizorii de utilități, în baza protocoalelor încheiate.

Sediul Central:

Federatia Asociatiilor de Proprietari TESLA
Piața Huniade, nr. 3, et. 3
(clădirea Modex)

Tel/Fax: +40 732 970 187
www.federatiatesla.ro
© Copyright 2024 Federația Tesla.

Search