AVEȚI ÎNTREBĂRI? CLICK AICI

Curs Contabil

Tipul cursului: inițiere
Cod COR: 343302
Durata: 5 săptămâni
Modalitate plată: Integral sau în rate
Condiții: studii minime generale
Competențe specifice:
 comunicarea interpersonală
 lucrul în echipă
 dezvoltarea profesională
 planificarea activității
 gestionarea și arhivarea documentelor
 utilizarea PC
 întocmirea/completarea documentelor primare
 contarea operațiunilor patrimoniale
 efectuarea de calcule specifice
 completarea registrelor contabile
 întocmirea balanței de verificare
 evaluarea patrimonială
 întocmirea bilanțului contabil
 transmiterea documentelor specifice
Curs Contabilitate specifica

 

Diploma - Specimen

 

Certificat/Diploma:

 

Certificatul este eliberat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării, prin ANC – Autoritatea Națională de Calificări. În acesta se vor înscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ați absolvit și media de absolvire. Certificatele obținute au valabilitate permanentă și sunt recunoscute național și la nivelul Uniunii Europene.

 

Supliment descriptiv al certificatului - reprezintă documentul în care sunt menționate competențele profesionale standardizate dobândite în urma absolvirii cursului.

Documente necesare pentru înscriere:
  • Copie act de identitate
  • Copie certificat de naștere
  • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
  • Copie de pe ultimul act de studiu/foaia matricolă/adeverința de absolvire
  • Adeverinţă medicală în original (apt pentru curs).

 

Federatia Tesla
FAPT acţionează pentru apărarea drepturilor și reprezentarea intereselor membrilor în raport cu Primaria, Poliția Locală, Inspectoratul de Stat în Construcții, ANAF, Judecătorie, Autoritatea Națională a Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, oferă asistență în raport cu furnizorii de utilități, în baza protocoalelor încheiate.

Sediul Central:

Federatia Asociatiilor de Proprietari TESLA
Piața Huniade, nr. 3, et. 3
(clădirea Modex)

Tel/Fax: +40 732 970 187
www.federatiatesla.ro
© Copyright 2024 Federația Tesla.

Search